Kamena

DIJAMANTSKI ALATI ZA REZANJE, BUŠENJE, BRUŠENJE I PROFILISANJE KAMENA
(GRANIT I MERMER)

Kamen i proizvodi od kamena su našli svoju primjenu u građevinarstvu od pradavnih vremena. Kvalitetni alati su omogućili izgradnju jedinstvenih objekata, gdje je kamen korišten kao osnovni građevinski materijal. Mnogi od tih objekata postoje i danas.
SZR "DIJAMANT" u svojoj ponudi ima dijamanstke alate za obradu kamena modernim metodama, koji se proizvode prema namjeni u više veličina.

Alati za rezenja kamena


Slika br. 1


Slika br. 2

 

Kružne testere za rezanje kamena:
- od KT Ø250 do KT Ø4000
- bešumna tijela od KTØ300 do KTØ600
- regeneracija istih

Alati za bušenje kamena


Slika br. 1
Šuplje burgije za bušenje kamena
sa ½“ /M14 od Ø10 do Ø600
- regeneracija istih


Slika br. 2
Šuplje burgije za borfuter
- regeneracija istih

 


Slika br. 3

Slika br. 4

Vodeni prihvati za bušenje MORZE 1,2,3 /½“


Alati za brušenje kamena


Slika br. 1
Alati za ukopavanje slika Ø60 ; Ø80 ; Ø100-M14 za granit

Slika br. 2
Rundovi Ø80 ; Ø100-M14 granit za duborez

Slika br. 3
Kantarica Ø100-M14 i sa ekscentrom za granit

 

Alati za profilisanje kamena raznih  profila i namjena


Slika br. 1-A

Slika br. 1-B

Slika br. 1-C

Slika br. 2-A

Slika br. 2-B

Slika br. 2-C

Slika br. 3

Slika br. 4

Slika br. 5

Slika br. 6

Slika br. 7

Slika br. 8

Slika br. 9

Slika br. 10

Slika br. 11

Slika br. 12

Slika br. 13

Slika br. 14

Slika br. 15

Slika br. 16

Slika br. 17

Slika br. 18

Slika br. 19

Slika br. 20

Slika br. 21

Slika br. 22

- Tehnološki i kadrovski smo u mogućnosti ispuniti sve vaše specijalne zahtjeve u veoma kratkom roku.

 

Alati za brušenje kamena