Asfalt

 

DIJAMANTSKI ALATI ZA REZANJE, BUŠENJE I BRUŠENJE ASFALTA

 

Asfalt je smjesa kamenih agregata i vezivnog materijala - bitumena. Nanosi se na puteve različitih namjena i kategorija. Izuzetno je otporan na mehanička naprezanja koja nastaju u saobraćaju. Iako je otpornost asfalta izuzetna, tokom korištenja dolazi do oštećenja, koja je potrebno popraviti

Pored popravke, često je potrebno izvoditi i razne druge radove, koji zahtjevaju zasijecanje asfalta. Ovakvi radovi se izvode uz upotrebu savremenih alata.

SZR "DIJAMANT" proizvodi dijamantske alate za zasijecanje, bušenje i druge radove na asfaltiranim površinama.

 

Alati za rezanje asfalta


Slika br. 1

- kružne testere od Ø250 do Ø600

 

Alati za brušenje asfalta


Slika br. 1
Plato Ø125/Ø22,2-asfalt

Slika br. 2
Kantarica Ø100/Ø22,2-asfalt

Slika br. 3
Plato Ø175/Ø22,2-asfalt

 

Alati za bušenje asfalta


Slika br. 1

Slika br. 2

- šuplje burgije od Ø30 do Ø400
- regeneracija istih