Porculan

DIJAMANTSKI ALATI ZA REZANJE, BUŠENJE, BRUŠENJE I PROFILISANJE ELEKTROPORCULANA I KERAMIKE

Keramički proizvodi nalaze široku primjenu u raznim oblastima. Kvalitet keramike uslovljava stabilan porast proizvodnje. Prilikom obrade potrebno je posvetiti posebnu pažnju kvalitetu proizvoda.

SZR "DIJAMANT" obezbjeđuje bogat izbor alata, kojima se svi radovi izvode bez posebnih smetnji.

 

Alat za rezanje elektroporcelana i keramike


Slika br. 1

- kružne testere od Ø200 do Ø450

 

Alati za brušenje i profilisanje elektroporcelana i keramike


Slika br. 1

Slika br. 2

Slika br. 3

Slika br. 4

Slika br. 5

Slika br. 6

Slika br. 7

Slika br. 8

Slika br. 9

 

Alati za bušenje elektroporcelana i keramike


Slika br. 1

Slika br. 2

Šuplje burgije od Ø10 do Ø300 – regeneracija istih