Honovanje

DIJAMANTSKI ALATI ZA HONOVANJE

 

Naziv honovanje označava fino brušenje tj. finu obradu različitih materijala, najčešće livenog gvožđa, čelika, bronze, keramike, stakla, grafita itd.
Alati za honovanje (belegije) postavljaju se na odgovarajuće glave za honovanje (nosače) lemljenjem ili lijepljenjem ili se stavljaju u odgovarajući žlijeb vretena. Glava alata sa belegijom vrši tri kretanja:

-rotaciono kretanje
-aksijalno kretanje i
-radijalno dostavno kretanje (primicanje belegije)

Najčešće se honuju unutrašnje, cilindrične površine raznih prečnika, a rjeđe vanjske, jer se vanjska završna obrada uspješno vrši superfinišom. Prema veličini provrta bira se noseća glava i sam alat za honovanje (belegija).
Odnos dužine provrta (L) i prečnika provrta (d) treba biti L/d ≥ 2.

Ugao ukrštanja tragova alata (α) zavisi od veličine obodne i aksijalne brzine, a najčešće je 45° zavisno od vrste materijala.
Izlaz belegije treba da bude 1/3 njene dužine.
Dodatak obradi honovanjem zavisi od prečnika honovanja, vrste materijala i preciznosti honovanja (grubo ili završno).
Pored pravilnog izbora obodne i aksijalne brzine, vrste i granulacije dijamanta (dijamant ili borozan) bitan je pravilan pritisak na belegiju, temperatura honovanja, podmazivanje i hlađenje pri honovanju.

Honovanjem dijamantskim alatom postiže se:

-poboljšanje geometrije proizvoda
-funkcionalnost površinske hrapavosti
-uske tolerancije


Najširu primjenu honovanje je našlo u:

-autoindustriji i industriji motora
-hidraulika i pneumatika
-kompresori i
-precizna mehanika

SZR "DIJAMANT" zahvaljujući dvadesetogodišnjoj praksi u svojoj ponudi ima bogat izbor alata za honovanje različitih dimenzija i kvaliteta, zavisno od zahtjeva kupca.

 


Slika br. 1

Slika br. 2

Slika br. 3